Biuro projektowe w Jordanowie

Nasza firma wykonuje projekty domów oraz kompleksowe usługi geologiczne.

Nasza firma zajmuje się obsługą budowlanego procesu inwestycyjnego-od przygotowania wszelkich dokumentów potrzebnych do projektowania, poprzez wykonywanie projektu budowlanego, do uzyskania pozwolenia na budowę.

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych i instytucji państwowych. Naszą główną działalnością jest projektowanie oraz nadzór nad budową obiektów budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 
Nasz firma projektowa oferuje szeroki zakres usług projektowych oraz kierowanie i nadzorowanie budów w tym:
 
 kompleksowe projekty domów jednorodzinnych wraz z branżami elektrycznymi, instalacyjnymi wod-kan, co, gaz.
Firma współpracuje z uprawnionymi projektantami branży elektrycznej i sanitarnej:
♦ adaptacje projektów typowych,
♦ kompleksowe projekty budynków handlowych i gospodarczych,
♦ inwentaryzacje istniejącego stanu budynków
♦ projekty zjazdów indywidualnych z dróg publicznych,
♦ ekspertyzy stanu technicznego budynków
♦ przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków użyteczności publicznej,
♦ kierowanie robotami budowlanymi,
♦ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej,
♦ pełnienie funkcji inwestora zastępczego w oparciu o pełnomocnictwo inwestora,
♦ doradztwo budowlane,
♦ świadectwa charekterystyki energetycznej.

Firma zatrudnia również uprawnionego geologa i proponuje usługi w zakresie:

♦ opracowywania opinii geotechnicznych,
♦ opracowywanie projektów i dokumentacji,  geologiczno-inżynierskich zgodnie z wymogami    prawa geologicznego i górniczego,
♦ odbiory wykopów fundamentowych,
♦ ustalanie terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi do planów zagospodarowania przestrzennego,
♦ doradztwo w zakresie geologii inżynierskiej.

 
projekty domów


Pracownia projektowa


Każdy Klient może liczyć na naszą fachową pomoc, zarówno przy wyborze projektu, jak i jego realizacji.

Nasza firma dba o to, by wszystkie projekty posiadały charakterystyki energetyczne przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.


 

Projekty architektoniczne

ul. Rynek 17
(IIp. pokój 13)
34-240 Jordanów
Telefon: 692 431 608
Telefon: 606 611 974
e-mail: bednarzter@gmail.com